Korrespondance og dokumenter

 
 
 
 

7. oktober 2005: I materialet til Statsamtet stiller jeg nogle spørgsmål - da man begrunder et afslag på økonomisk støtte til behandling på Ocd-klinikken med at betingelsen er, at så skal en repræsentant fra socialpsykiatrien her i kommunen være involveret af hensyn til den behandlingsmæssige udvikling så spørger jeg hvad men mener med behandlingsmæssig udvikling?? Det har jeg stadig ikke fået noget svar på!!! Selvom der nu er kommet svar fra ankestyrelsen.

Jeg skal gerne uddybe spørgsmålet: Først i 1970erne gennemgik jeg en intensiv psykoanalytisk behandling med det mål at udvikle selvstændighed og selvtillid efter at have været holdt knækket og tvunget til betingelsesløs underkastelse hele min barndom igennem. Behandlingen virkede og i løbet af 2 år var jeg fri af tvangstanker. Det fremgår af det materiale jeg sendte til jer - 40 siders journalnotater!

I 1976 blev jeg indlagt her i Frederiksborg Amt og fik stillet diagnoser efter familiens diktat fordi man ikke opdagede at jeg allerede havde været i behandling een gang, og her bestod behandlingen lige modsat i at jeg skulle udslette mig selv som selvstændig personlighed og betingelsesløst underkaste mig andre menneskers vilje. Også dette fremgår af det materiale jeg sendte til jer.
Vi må da vide hvad målet med psykiatrisk behandling er før vi kan komme nogen vegne?! Så jeg spørger igen - skal jeg udvikle mig til en selvstændig personlighed der kan tage et ansvar for eget og andres liv, eller skal jeg udvikle mig til en viljeløs marionetdukke, der uden selvstændig tankevirksomhed eller egen ansvarsfølelse adlyder enhver der kommander med mig???

Jeg vil gerne have at vi får nogle svar ud på denne hjemmeside om hvad målet med psykiatrisk behandling er!

© Alis Christiansen 2013