Korrespondance og dokumenter

 
 
 
 

I 1995 forsøgte jeg at aflevere en klagesag til Patientklagenævnet. De tog kun imod det halve, og sagde at der ville gå mindst 1 år før de gik igang med at behandle sagen. Derefter henvendte jeg mig til socialpsykiatrien her i kommunen, som annoncerede at man, hvis man havde psykiske problemer, kunne få praktisk hjælp bl.a. til vedligeholdelse af boligen. Pludselig startede sagen i Patientklagenævnet samtidig, og resultatet af det hele kan ses her http://canopoux.dk/Demokrati2.html

Til PatientklagenævnetAngående sag som De skulle have fået tilsendt fra Ombudsmanden i denne uge?!Ellers kommer den, jeg har fået mail om at den vil blive videresendt.
22 sep. 2006

Jeg håber at mit personnr. er tilstrækkeligt til at De kan finde mine tidligere sager i Patientklagenævnet. Jeg tror nok jeg har alle papirerne endnu, men har måttet kæmpe så hårdt alene for at overleve, at det først er nu, jeg skal til at sætte det hele i orden. 

Jeg vedhæfter her brev fra Hillerød Sygehus, som stadig holder fast på at den journal de oprindeligt modtog fra Montebello i Helsingør (da Montebello blev nedlagt) den er ved magt, og hvor man undlader at gøre rede for at der ang. behandling Amtshospitalet Nyk. Sj. og Montebello var tale om to forskellige forløb.At man er helbredt for een psykisk lidelse betyder ikke at man ikke kan få en ny. Jeg havde ved den senere indl. MB været igennem en skilsmisse hvor jeg mistede alt hvad jeg havde ... idet min mand udnyttede at jeg havde været indlagt ANS.Jeg har svaret tilbage og endnu engang bedt Hillerød sygehus bekræfte at da man fejlvurderede min situation på Montebello i Helsingør i 1976 havde man ikke opdaget, at der allerede lå en journal på Amtshospitalet Nyk. Sj. over en intensiv psykoanalytisk behandling gennem 5 år og hvor jeg var vurderet modsat af Montebello. Hver gang jeg beder dem rette deres journal får jeg at vide, at jeg kan klage til Patientklagenævnet.Det samme får jeg at vide i Sundhedsministeriet. Sagen bliver lagt ud på Nettet nu og svaret fra Sundhedsministeriet kan findes ved at klikke her

Så vidt jeg kan forstå så har Patientklagenævnet fået den redegørelse nu til Ombudsmanden, som jeg har skrevet i word og som jeg kalder "Retssikkerhed". Den samme redegørelser fik Hillerød Sygehus tilsendt i sommer. For en sikkerheds skyld så vedhæfter jeg også den.  

Desuden findes der 3 klagesager - to plejere og en nyansat dagcenterleder - i Fredensborg-Humlebæk kommune over de metoder man tog i brug, da man fra 1995 og årene fremover fjernede hele mit sociale netværk, hvilket blev årsagen til at jeg endte i total isolation i min lejlighed og mistede kontakten med min søn og mine børnebørn. De sager er ikke blevet behandlet, og der er ikke kommet en redegørelse. Forløbet er beskrevet i min hjemmeside her. Tilsyneladende tog nogle ansatte i de sociale systemer loven i deres egen hånd.  

Jeg vil meget bede Patientklagenævnet foretage en sagsbehandling nu. Der findes rigeligt med skriftligt materiale uden at det skulle være nødvendigt at skrive mere, og desuden har jeg udgivet en erindringsroman hvor man i skønlitterær form kan læse om en livsforløb med Ocd. Der har været kæmpet hårdt for at få stoppet den også med den begrundelse at jeg skal ikke selv bestemme hvem jeg er eller hvad jeg tænker og føler. 

For tiden arbejder jeg for at få gjort min Hf-eksamen færdig og det har jeg mere lyst til at bruge min tid på. Efter at have tilbragt 40 år i behandlersystemerne!!
Desuden skal jeg til at skrive en sag til Justitsministeriet også for at få gjort op med et justitsmord jeg blev udsat for i 1973, og som er en væsentlig del af årsagen til al min angst (se vedlagte redegørelse). På grund af manglende støtte fra det psykiatriske behandlersystem kunne det ikke lade sig gøre at overvinde konsekvenserne af et justitsmord i forbindelse med en retssag. Det er imidlertid en sag der skal behandles for sig selv, selvom de to ting er meget blandet sammen. 

Selv hvis jeg i en alder af 60 år endelig får fred, så bliver det svært for mig at komme gennem resten af mit liv, nu hvor jeg må leve med at jeg også har mistet min søn på grund af alt dette her. 

Dette må jeg sende med email da jeg er bange for at sende breve og har alt for meget angst ved andre ting at kæmpe med hver dag. 

Svar til Patientklagenævnet
Vedr. brev a. 13 juli 2007
20 juli 2007


Efter ikke at have haft kontakt med andre mennesker i 2½ måned fik jeg lørdag endnu et afslag fra Patientklagenævnet på at få foretaget en sagsbehandling, på trods af at der er sket tydelige og bevislige fejl, som nu har kostet mig hele mit voksne liv. Det drejer sig om mere end 30 års fejlbehandling.

Endnu engang tager Patientklagenævnet ikke stilling til det, der er det egentlige problem!! Nemlig at hele grundlaget for 30 års fejlbehandling skyldes en forkert journal der blev skrevet i 1976 som kom til at danne grundlag for 30 års fejlbehandling med alt hvad det fik af konsekvenser. At det meget nemt kan bevises, fordi der på det tidspunkt i 1976 allerede lå en journal på et andet hospital over en intensiv psykoanalytisk behandling i tiden 1969 til 1975 med vurderinger, der betyder lige præcis det modsatte af de forkerte som blev foretaget i 1976. At man altså allerede i 1975 havde fundet årsagen til Ocd og fundet en helbredelsesmetode som virkede.

Jeg er nu gået i gang med at samle underskrifter ind for at få foretaget en sagsbehandling.

http://www.canopoux.underskrifter.dk/
http://www.canopoux.skrivunder.dk/

Sagen har kørt rundt i systemerne i 12 år nu, og jeg er blevet knust med det ene afslag efter det andet på at få undersøgt kendsgerningerne, på trods af at det ville være både muligt og nemt, for hele materialet og beviser findes.

Et af argumenterne i dette brev er, at patientklagenævnet ikke kan vurdere noget som er sket for mere end en del år siden. Jamen det behøver patientklagenævnet heller ikke. Det er der allerede andre, der har gjort, og det skriftlige materiale og journalerne findes.

Citat ombudsmandens brev 19 sep. 2006:
Jeg har i dag sendt en kopi af Deres e-mail med bilag videre til patientklagenævnet som en anmodning fra Dem om at patientklagenævnet tager stilling til om nævnet vil foretage en fornyet behandling af Deres sag (herunder indkalde alle tidligere journaler), eller om patientklagenævnet vil give Dem en uddybende begrundelse for de afgørelser som nævnet har truffet i Deres sag. 
Citat slut.

© Alis Christiansen 2013