Korrespondance og dokumenter

 
 
 
 

Et overblik over en sag om diagnoser.
Hvordan et hospital byggede op - og det næste hospital brød
det hele ned igen.
Sagen vil blive fulgt op med kopier og redegørelser her på siden.

Materiale sagsbehandling indsamlet på den gamle side

Siden med uddannelsespapirer, helbredelse m.m.

Forkerte psykiatrisk diagnoser har gjort det umuligt for mig at opbygge et liv med gode, sunde følelsesmæssige kontakter til andre mennesker og på mine egne betingelser. Det er psykiatrien der bestemmer hvordan mine medmennesker skal opfatte mig.
Faktisk så blev jeg indlagt anden gang fordi jeg var gået i stykker på en skilsmisse - og ikke fordi jeg var psykisk syg. Jeg var nu blevet knust så grundigt ved den skilsmisse, at jeg helt bestemt må betegnes som psykisk syg ... f.eks. havde jeg anoreksi og en vægt der var nede på 45 kg. til 1,68, samt en svær depression. Men det var næppe unaturligt i forhold til hvor galt det hele var gået. Jeg havde ikke haft anoreksi tidligere.
Resultatet af de forkerte diagnoser der blev stillet ved den indlæggelse var, at selvom det er mere end 35 år siden, har det været umuligt at bygge et nyt liv op efter skilsmissen. De forkerte diagnoser bevirkede at jeg mistede mit erhverv, samt fik en hel række af andre negative konsekvenser, bl.a. negative og nedværdigende afgørelser hver gang jeg havde med offentlige myndigheder at gøre.
Når psykiatrien og offentlige myndigheder fejlbehandler dækker de sig ind med diagnoser til klienterne. Jo værre kriser p.g.a. svigt og fejl jo flere diagnoser. Man kommer til at sidde fast i en svikmølle af nedvurderinger og svigt, som det er næsten umuligt at komme ud af igen.

Beviser - flere journaler med rigtige diagnoser og resultater af behandlingen

Når jeg kan bevise at de diagnoser var forkerte så er det fordi der på det tidspunkt allerede lå en anden journal på et andet psykiatrisk hospital med rigtig diagnose!! Samt en behandling der førte til fuldstændig helbredelse.
Jeg havde nemlig lidt af tvangstanker siden jeg var omkring 4 år, men det fandt ingen ud af før jeg var 16. Jeg skjulte det, fordi jeg var bange for hvordan andre mennesker ville reagere. Hele min barndom levede jeg alene med tvangstanker og angst fordi jeg ikke turde fortælle det til nogen.
I en alder af 22 år sørgede jeg selv for at blive indlagt, og gennem en intensiv psykoanalytisk behandling fandt man frem til årsagen. Det kan du læse om her Jeg blev helbredt ... i løbet af 2 år forsvandt tvangstankerne, som i virkeligheden var der for at undertrykke følelser. Jeg begyndte at leve. Det var som at smide en indre følelsesmæssig spændetrøje. Det var min sjæl der blev befriet.
Det at bruge tanker til at undertrykke følelser med er i virkeligheden noget vi alle gør.
Helbredelsen forud indebar også at mit ægteskab gik i stykker. Jeg forandrede mig meget gennem psykoanalysen og den selvforståelse der også var en del af resultatet, men mit ægteskab kunne ikke forandre sig. Flere andre i familien ønskede ikke forandringer. Til sidst revnede det hele simpelthen.

Forkerte diagnoser - nyt udbrud af Ocd. Andre konsekvenser af forkerte diagnoser.

Efter års tovtrækkeri, hvor jeg hele tiden mistede hvad jeg forsøgte at bygge op, blev jeg indlagt på Montebello i Helsingør i 1976. Grundet en administrativ fejl fik Montebello ikke besked om at den foregående intensive behandling med helbredelse havde været foretaget. Min daværende læge undersøgte ikke tingene grundigt nok. Han skrev ganske vist til det hospital hvor jeg tidligere havde været indlagt, men læste ikke svaret, som han gav mig i en lukket kuvert og bad mig selv aflevere det til Montebello. Det havde jeg det for dårligt til at sørge for.
Jeg fik stillet forkerte diagnoser på Montebello hvilket bevirkede at man gik i gang med at bryde resultaterne af 5 års intensiv psykoanalytisk behandling ned igen. Et par eksempler på korrespondancen og hvordan jeg mistede mit erhverv kan ses ved at klikke her.
Den journal fra Montebello blev senere lagt ud på Hillerød sygehus da Montebello i Helsingør lukkede som neurosehospital. Men som sagt så brød tvangstankerne ud igen allerede efter et par års fejlbehandling og omkring 1978/79, hvilket kostede mig mit erhverv, og nu efter mere end 35 års fejlbehandling lever jeg isoleret i min lejlighed og har ikke kontakt med andre mennesker i måneder ad gangen. Det kan du læse om i min dagbog her.
Den dag i dag benægter Hillerød Sygehus at behandlingen på ANS årene forud for indlæggelsen på Montebello den nogen sinde har været foretaget. Men jeg har 40 siders journalnotater nu som bevis.
Når man har været indlagt på et psykiatrisk hospital så er der en tendens til at alle andre offentlige myndigheder spørger psykiatrien hver gang de selv skal træffe en afgørelse. Man kan få ødelagt et helt liv af forkerte psykiatriske diagnoser.

Flere konsekvenser på andre områder af mit liv.

Forsøg på at rejse klagesag i Patientklagenævnet blev i 1996 kørt af sporet. Det kan du læse om her. Man afbrød derefter min kontakt med alle mine venner og til min søn fordi de ikke må tage hensyn til mine symptomer, og når jeg søger om penge til psykologbehandling for at komme fri af Ocd får jeg afslag. Min søn og mine børnebørn er væk. Jeg har ikke set dem i mere end 5 år og måske ser jeg dem aldrig mere.
For at komme fri af psykiatriens kontrol måtte jeg melde mig over i sygesikringsgruppe 2. Så kan psykiatrien ikke længere kontrollere mig eller medicinere mig gennem en privatpraktiserende læge. Blot må jeg, der har fået pension i over 25 år, betale for lægehjælp. Det er imidlertid nødvendigt for at undgå fejlbehandling og fejlmedicinering - også i alle andre tilfælde.

Foretager samtidig selv en sagsbehandling nu for at få et liv.

Da psykiatrien her i Frederiksborg Amt har sværtet mig med alle de diagnoser de kunne finde på, for at dække over deres egne fejltagelser, så foretager jeg selv en sagsbehandling nu. Jeg har journalnotaterne fra den korrekte behandling der blev foretaget først i 1970erne, og sender selv hele materialet nu til alle, der har været involveret i sagen.
Jeg vil kæmpe for at blive befriet fra alle de forkerte diagnoser der har ødelagt mit liv og for at få en erstatning for at have mistet mit erhverv, min familie og et helt liv.
Beviserne på de rigtige behandlinger som har hjulpet kan du læse her Det er mit bevismateriale på at de øvrige og dem jeg klager over er forkerte. De forkerte journaler er så beskidte at jeg ikke kan få mig selv til at lægge det ud på Nettet i øjeblikket, men det kommer måske senere. Det vil desuden komme til at fremgå af korrespondancen hvad det drejer sig om.

Vigtige dele af korrespondancen lægges løbende ud

Korrespondancen med forskellige offentlige myndigheder vil du kunne følge med i her - også hvis de evt. ikke svarer. Ligeledes vil jeg i dagbogen her på siden redegøre for hvordan det hele påvirker mig følelsesmæssigt. Det er utroligt hårdt at skulle forsvare sig imod angreb fra det samfund jeg burde have og trygt en godt forhold til, og jeg vil fortælle om de følelser man i min situation må være stærk nok til at håndtere.
For at komme til rammesiden med korrespondancen klik her.

© Alis Christiansen 2013